KRITERET E UNIVERSITETEVE 2017-2018

UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIQNI PORTALIN E MATURANTIT NË LINKUN E MEPOSHTËM

PORTALI UALBANIA    <===== Linku (Portali i maturantit)

 

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave Sociale

Filiali UT-së, Sarandë

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË

UNIVESITETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

SHENIM : PRANIMET SIPAS VITIT SHKOLLOR 2016-2017

Kritere

Kritere specifike

Koeficientët e shkollave të mesme

 

UNIVERSITETI I ELBASANIT

Vendimi i Senatit për kriteret e pranimit

Tabela e përllogaritjes së pikëve

Reklama